Hidrofor, binaların  basınçlı su ihtiyacını karşılamak için kullanılan, otomatik olarak devreye girip çıkabilen, ihtiyaca göre tek veya çoklu pompa ile tasarlanan su basınçlandırma sistemlerinin genel adıdır. 

Kullanım alanlarına göre hidrofor çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanır.

* Kullanım Suyu Hidroforu

Binalardaki kullanım suyu ihtiyacını basınçlandırma amacı ile belirli hijyen kurallarına göre üretilmiş Hidroforlardır.

* Bahçe Sulama Hidroforu

Bahçe ve peyzaj sulamada kullanılan çok ciddi hijyen kurallarının aranmadığı hidroforlardır.

* Yangın Hidroforu

Bina ve tesislerdeki yangınla mücadele sistemlerinde ihtiyaç duyulan hidrofor tipidir. Belirli yönetmelik ve standartlara uygun olarak üretilme zorunluluğu vardır.